Funktion

 

Joniseringsinstallationer
Den naturliga metoden att rena luften från partiklar, gaser och mikroorganismer.
Vi eliminerar flera av symtomerna som förknippas med "sjuka hus".

 

Funktionen
Förorenad uteluft, lokalluft eller avluft aktiveras med Coronarör och återfår sina positiva och negativa laddningar. Då renas luften på kolväten, svavelföroreningar och odörer, svävande partiklar och bakterier. Metoden ger friskare och renare luft utförd med låg effekt, hög elektrokemisk verkningsgrad och utan kemikalier. Allt verifieras med tekninska mätningar på joner, partiklar, ozon och kemiska föroreningar.

 

Kvalitetskontroll
Mikrofotografering av luftens föroreningar. Läs mer


Vetenskapliga artiklar

Artiklarna är i formatet PDF och kräver att ni har en pdf-läsare installerad på er dator. Saknar ni detta kan gratis hämta Adobe Reader här.

 

 Ionization - Niels Jonassen

 

 Naturlig rening och desinfektion av luft med syreklungor ger positiva hälsoeffekter - Ulla Holmgren

 

 Hur påverkar joner partiklar i luften - Gunnar Graeffe

 

 What is Sick Building Syndrome? - California State Health Department

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies