Produkter

 

Välbefinnande och god hälsa är direkt beroende av god luftkvalitet i luften vi andas.

 

Med ökade luftföroreningar försämras luftens kvalitet vilket blir allt med tydligt. Speciellt i slutna rum, t.ex. ett kontorsrum, växer problemen.

 

När rumsluften belastas med bakterier, virus, organiska skadeämnen, sporer, luktmolekyler, dammpartiklar och gasformiga ämnen uppträder inte bara oangenäma dofter och allmänt obehaglig luft utan kan vara direkt utlösande faktorer för huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter, ögon– och hudirritationer. Detta fenomen är känt som ”Sjuka hus syndromet”.

 

Följande produkter renar luften

 

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies