Energieffektivisera din fastighet...

Publicerad Thursday, January 01, 2015 07:09
Aktuellt
Och skapar ett bättre inomhusklimat!
 
GVAB hjälper dig vid om-, ny- och tillbyggnad av ventilation. Vi tillhanda-håller  projektering,  installation,  service  och  reparation  av  ventilations-anläggningar och hanterar både process- och komfortventilation.
 
Vi anpassar lösningen efter kundens önskemål och tar hänsyn till fastig-hetens utformning eller verksamheten i den. På så sätt blir funktionen och  slutresultatet alltid optimalt där varje uns av energi kommer till användning.Våra ventilationsanläggningar tar igen energin från luften och återanvänder den. I längden finns det pengar att spara!
 
I dag är det självklart att sätta en grind i trappan, ha halkskydd i bad karet och barnsäkra kontakterna. Men många glömmer bort luften. Bra luft hemma och på arbetsplatsen är en förutsättning för hälsan hos varje människa.
 
Vi ersätter den gamla ventilationsanläggningen med en ny och modern som värmer upp luften i en värmeväxlare och fi ltrerar den innan den når lungorna. Lösningar som passar lika bra för den större fastighetsägaren som den enskilde privatpersonen.

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies