Verksamhetspolicy - för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

 

GVABs vision är att erbjuda framtidens hållbar lösningar inom ventilation, kyla/vp och byggnadsplåt. Det vi gör påverkar människor vardag, vilket gör att att vi måste vara lyhörda för behov och önskningar, och sedan förverkliga dem. GVAB strävar alltid efter hållbara lösningar, samt rätt kvalitet och nöjda kunder.

 

GVAB har fokus på engagerade medarbetare som verkar på säkra arbetsplatser.

 

Alla som arbetar inom eller på uppdrag av GVAB ska följa våra principer och regler:

  • Utmana, dig, oss och andra till bättre lösningar
  • Följ våra och andras säkerhetsregler och håll ordning och reda på våra arbetsplatser.
  • Tänk på att det finns projekt/arbetsmoment där vi på grund av olika risker inte bör medverka.
  • Säkerställ att vi känner till och lever upp till lagar, förordningar, kontraktskrav, samt andra relevanta krav.
  • Fråga och ta hjälp om du är osäker. Använd både känsla och förnuft som vägledning.

GVAB ser framtiden som en möjlighet där vi hela tiden blir ett bättre företag. Det innebär att vi måste  utveckla våra erbjudanden, våra arbetssätt och oss själva. En beskrivning av våra arbetssätt finns samlade i vårt ledningssystem. Vår TANKE är att dessa principer och regler ska vara en grund för allt det vi gör.

 

/Fredrik Gustafsson - VD, GVAB

 

Policydokument och certifieringar

 

 ISO 9001

 

 ISO 14001

 

 Verksamhetspolicy

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies