Service

 

Genom att kontinuerligt underhålla din ventilationsanläggning eller tak och plåtkonstruktioner, behåller du optimal drift och funktion. GVAB hjälper dig med en ordentlig service med välutbildad personal och egna servicebilar.

 

Regelbunden service av ventilationsanläggningen håller den i trim för bästa energibesparing och längre livslängd.

 

När det gäller tak utför vi grundliga besiktningar och rapporterar skador i behov av renovering eller reparationer. Det är viktigt att göra en årlig översyn av taket. Inte bara för att upptäcka skador utan även för att säkerställa säkerheten.

 

GVAB är certifierat för taksäkerhet.

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies