Vårt välbefinnande och vår hälsa är direkt beroende av vår lufts kvalitet. Med ökande miljöpåverkande belastning blir luftkvalitén sämre och detta sammanhang ännu tydligare.

 

SRT är ett högteknologiskt miljöföretag inom luftrening som installerar, servar och reparerar samt erbjuder försäljning av reservdelar. Vi arbetar för en sund inom och utomhusmiljö, vi jobbar och installerar över hela sverige.

 

Vi renar luften från partiklar och gaser med hjälp av joniseringsteknik, och därmed renas luften på ett naturligt sätt, som naturen gjort genom århundraden.

 

Luftreningsinstallationerna utföres i bostäder, skolor, sjukhus, offentliga miljöer och industrier.

 

Vi dimmensionerar och specialbygger joniseringsanläggningar efter kundens behov.

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies