Målgrupper/objekt

 

De så kallade sjuka hus problemen har varit en stor målgrupp för oss. Vi har åtgärdat problem allt från bostäder, skolor, åldringsboende, kontor, sjukhus, affärslokaler, fabriker m.m.

 

Målgrupp som vi riktar oss till omfattar alla anläggningar med flygande partiklar och emmisioner såsom plastindustrier, billackeringar, snickerier, soprum, kontor mfl. Dessa anläggningar dimmensionerar vi efter belastning och verksamhet.

 

När man sanerar efter bränder använder man joniseringstekniken för att rena luften från brandlukt samt skapa bra arbetsmiljö för saneringspersonalen.

 

Vår tekniska lösningar för reningsverk och pumpstationer har lyckats över all förväntan. Vi har skapat bra arbetsmiljö inne i reningsverken och därmed har luktutsläppen upphört. Man slipper klagomål från kringboende, minskar energiförbrukningen samt får låga driftkostnader. Intressanta objekt är Njutångers reningsverk, Lycksele reningsverk, Skellefteå pumpstation P13, Norrlandspall, Umeå Billackering och BD Plast.

Vi har driftsatt en anläggning för kontorslandskap med hög personbelstning och mycket flygande partiklar där vi minimerat flygande partiklar och reducerat alergener som personer i lokalen bär med sig. Detta har bidragit till  en friskare arbetsplats.

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies