Aerotron

 

Aerotron IR
Med inbygg effektreglering Aggregat för inbyggnad i luftkanaler eller i luftbehandlingsaggregat. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rörbestyckningar.

 

Effektstyrning sker med manuell effektregulator med 8 effektsteg. aerotron IR väljs i huvudsak vid anläggningar med enstaka luftreningsaggregat.

 

Aerotron
Med separat extern effektreglering. Aggregat för inbyggnad i luftkanaler eller i luftbehandlingsaggregat. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rörbestyckningar.

 

Effektstyrning sker med manuell effektregulator för väggmontering IR 50 alternativt IR 100 med 8 effektsteg.

 

Aerotron
Med separat extern effektreglering väljs i huvudsak vid anläggningar med ett flertal luftreningsaggregat där en IR 50 alternativt IR 100 kan styra flera aggregat samtidigt.

 

En annan fördel med väggmonterad och lätt åtkomlig effektreglering är om rumsbelastningen är olika över tiden.

 

Vid större projekt kan aerotron även levereras i diverse specialutföranden.

 

Dokument

 

 Produktblad Aerotron (pdf-fil)

Grubbe Ventilation AB

Spinnvägen 9
903 61 Umeå

Kontakta oss

Telefon: 090-12 77 51
E-post: info@gvab.se

Dela vår sida

© 2020 GVAB  | Information om cookies